• Algemene voorwaarden

  Met het invullen en versturen van het online aanmeldformulier geef ik aan op de hoogte te zijn van én akkoord te zijn met het volgende:

  • Indien het nieuwe lid in het afgelopen jaar lid is geweest van een andere basketbalvereniging, dan dient van deze vereniging een schuldvrij-verklaring overhandigd te worden.
  • Leden van Gennep Cougars helpen mee met het uitvoeren van de bijbehorende clubtaken zoals fluiten en tafelen. Deze beurten worden aan het begin van het seizoen ingedeeld en bekend gemaakt.
  • Gennep Cougars doet jaarlijks mee aan de Grote Clubactie. Jeugdleden dienen 4 loten af te nemen/te verkopen, senioren 7 loten. Indien er voor een andere, gelijkwaardige actie wordt gekozen, worden de leden geacht hieraan een bijdrage te leveren. Indien de loten niet worden afgenomen, wordt het bedrag automatisch afgeschreven. Uiteraard ontvangt het lid dan wel de loten.
  • De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.
  • De contributie wordt middels automatische incasso in 4 termijnen afgeschreven, normaliter in oktober, januari, maart en mei.
  • De derde persoon van een gezin betaald de helft van de contributie, het vierde/vijfde en volgend mag gratis lid worden van de vereniging.
  • Recreant leden zijn leden die niet beschikken over een trainer/coach.
  • Een eventuele opzegging van het lidmaatschap schriftelijk dient te geschieden, vóór 1 juni van het volgende verenigingsjaar. Bij voortijdige beëindiging van het lidmaatschap wordt het contributiebedrag van het gehele (resterende) seizoen in rekening gebracht. Voorbeeld: een lid wordt op 15 maart afgemeld, dan wordt het restant (dus de incasso van mei) nog in rekening gebracht.