• Brabants Basketbal Convenant

    Het Brabants Basketbal Convenant is een initiatief van New Heroes Basketball waar 27 basketbalverenigingen uit de regio op aangesloten zijn. Het doel is om samen basketbal naar een hoger niveau te tillen.

    Het door New Heroes Basketball geïnitieerde convenant verenigt basketbalverenigingen in de wijde omtrek van Brabant, om zo de krachten te bundelen. Deze samenwerking is gestoeld op de pijlers techniek, commercie en organisatie om zo de basketbalsport een boost te geven. In overleg met de verenigingen is een jaarprogramma opgesteld om op continue basis elkaar vooruit te helpen. Het convenant is een levend document. Dit betekent dat het convenant altijd open is voor aanpassingen en verbeteringen. Zo kunnen de deelnemende verenigingen optimaal van de samenwerking profiteren en kan er in het snel wisselende sportlandschap ingesprongen worden op de laatste ontwikkelingen. Om dit realiseren wordt er meerdere malen per jaar een voorzittersoverleg gehouden, waar alle partijen het convenant samen zullen evalueren.