• Puntensysteem verenigingstaken

  Onze vereniging is de laatste jaren hard gegroeid in het aantal leden. En eigenlijk zijn we gedurende die tijd met dezelfde (en dus hetzelfde aantal) vrijwilligers doorgegaan. Vrijwilligers zijn nodig om de club draaiende te houden en er zijn veel mensen die zich dat beseffen en ook graag hun steentje bijdragen: spelende leden, steunende leden en niet-leden. Het idee is om de huidige vrijwilligers (bestuur, trainers, coaches en commissieleden) te ontzorgen in de taken van het fluiten en tafelen en mensen in te zetten daar waar ze het leuk vinden om aan mee te werken. Iedereen is welkom om zich in te zetten voor de vereniging, op wat voor manier dan ook en wij willen diegenen daarvoor belonen. Daarmee bedoelen we dat als je je voor de vereniging inzet, jij of je kind geen of minder taken zoals tafelen en fluiten zal hebben.

  Seizoen 2019-2020 zijn we gestart met een puntensysteem voor alle (vrijwilligers)taken (goedgekeurd op de ALV van 13-07-2019) om zo de taken eerlijk te verdelen. Iedereen kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen om deze bloeiende en groeiende vereniging nog mooier te maken. We willen dan ook niet in commissies etc. gaan denken (dat wordt vaak als een grote tijdrovende taak en een drempel voor velen ervaren) maar juist in taken en opdrachten. Voor een aantal taken krijg je al vrijwilligers zelfs een financiële vergoeding.

  De taken en opdrachten staan onderaan de pagina kort beschreven. Daarbij staat de geschatte tijdsinvestering en het aantal punten dat je in ruil daarvoor krijgt. Het aantal punten bepaalt in welke mate jij of je kind ontzorgd wordt in de taken als tafelaar of scheidsrechter. Normaliter heb je als lid ongeveer per half seizoen 2 tot 3 taken.

  Drie voorbeelden om alles wat te verduidelijken:

  Voorbeeld 1:

  Piet speelt bij de heren en is assistent-trainer van een jeugdteam. Het aantal uren dat in de taak assistent trainer worden gestoken is ongeveer 2 uur per week. Per halfjaar gaan we uit van (ongeveer) 15 trainingen. 15 trainingen x 2 uur = 30 uur per halfjaar dat Piet als vrijwilliger actief is. Normaliter ontvangt een lid ongeveer 3 tafelbeurten per halfjaar. Dit betekent ongeveer 4,5 uur per half jaar. Doordat Piet meer tijd bezig is als vrijwilliger, hoeft Piet geen verdere taken als scheidsrechter of tafelaar te verrichten. Piet krijgt daarnaast uiteraard de vrijwilligersvergoeding van € 2,50 euro per training als assistent-trainer.

  Voorbeeld 2:

  Miriam is moeder van 2 kinderen. Deze 2 kinderen spelen bij de vereniging en hebben elk 2 tot 3 beurten als tafelaar in een half seizoen. Miriam is zelf trainster van een jeugdteam en is, net als Piet, ongeveer 2 uur per training bezig met de kids wat resulteert in 30 uur per halfjaar. Haar kinderen besteden normaal gesproken 4,5 uur per halfjaar per persoon voor de tafelbeurten, in totaal 9 uur. Door de inzet van Miriam worden haar beide kinderen vrijgesteld van taken als tafelaar gezien die 9 uur minder is dan de bestede tijd als vrijwilligster. Daarnaast krijgt Miriam ook nog een vergoeding als trainster van € 2,50 tot € 6,00 per training (hoogte afhankelijk van aantal jaren als trainster).

  Voorbeeld 3:

  Kees zet samen met andere ouders het nieuwjaarsfeest op in januari. Hij is hier naar verwachting ongeveer 3 uur mee bezig in een halfjaar. Hij maakt namelijk de posters en zet deze online op de website, social media en hangt deze in de sporthal op. Kees heeft een zoon die, net als alle andere leden en voorbeelden hierboven, ongeveer 4,5 uur (3 keer in totaal) aan tafelbeurten heeft. Gezien hij 3 uur bezig is, zal zijn zoon nog maar 1 tafelbeurt hebben.

  Zoals je ziet kan de vrijwillige inzet variëren van 3 uur per seizoen tot 2 uur per week. We zijn blij met alle hulp en denken graag mee welke vrijwilligerstaken bij jou passen.

  Mocht je het als ouder belangrijk vinden dat je zoon/dochter zijn of haar taken zelf uitvoert, maar wil je toch graag iets doen binnen onze club laat het dan vooral aan ons weten via gennepcougars@gmail.com.